KAMUOYU DUYURUSU;

Son günlerde görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan haberler dolayısı ile bu açıklamanın yapılması zarureti doğmuştur.

1992 yılında kurulan Doğukan İmar Ltd. Şti’nin, Kurucu ortaklarından olan Rahmi Bıyık ile 17-25 aralık sürecini müteakip başlayan ayrılma süreci, 26.10.2015 tarihinde hisselerini şirket ortaklarına devrederek tamamlanmış, ticaret ünvanı da Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanarak değiştirilmiştir.

Nadir Doğan, firari fetö üyesi Rahmi Bıyık’ın hisselerini emanet olarak alan birisi değildir. Doğukan İmar firmasının kurucu ortağıdır. Nadir Doğan’ı tanıyanlar başından beri Fetö ye muhalefetini bilirler. Fetö ihanetinin en çok etkilediği kişilerden biride Nadir Doğan’dır.

Nadir Doğan tarafından 17-25 aralık sürecinden önce de ayrılma gündeme gelmiş ancak diğer tarafın zorlaması ile ancak 2015 yılında ve 15 Temmuz’dan önce hisselerin devrini almıştır. Şirket ismi de başından beri esas emekçisi olması dolayısı ile ND. İmar olarak değiştirilmiştir.

Firmamızın faaliyet konusu inşaat işleri değil imar planı çalışmalarıdır. Bu çalışmalar, niteliği gereği işlerin hazırlanma, onaylama aşamasında denetlenmektedir. En önemlisi de yapılan işler mevzuatı gereği kamuoyunun bilgisine, denetimine askı ve ilan süreçleri ile açık uygulamalarıdır. Ayrıca firmamızın planlama faaliyetleri TMMOB Şehir Plancıları Odası Mesleki Denetim Uygulamasına tabidir.

Firmamızın yaptığı işler, genellikle belediyeler adına yürütülen imar planı işlerinden oluşur ve ilkesel olarak bu faaliyetlerimiz planını yaptığımız alandaki mülkiyet sahipleri ile görüşmeye de kapalıdır. Yaptığımız işler ile ilgili gerek meslek odası gerekse plan onaylayan kurumların meclis kararlarına ilişkin kayıtlar ortadadır.

Basında TOGO kuleleri olarak geçen taşınmazın plan, proje, inşaat gibi işleri ile ilgili şirketimizin yada ortaklarımızın hiçbir ilgisi yoktur.

Bizim faaliyetlerimiz kamu adına güvene dayalı etik kuralların önemli olduğu bir iştir. Bu güveni tesis etmek çok uzun bir süreç ister. Tesis edilen bu güven kafalarda oluşan sorular ile çok çabuk zedelenir. Mesleki etik kurallarının önemli olduğu planlama işlerinde, süreç, şahsımızı, belediyeleri ve planlama camiasını da zan altına alacak şekle evrilmektedir.

Bu süreçte, görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer almış yada alacak haberlerin kamuoyunu yanlış yönlendirilmemesi, telafisi mümkün olmayan sonuçların oluşmaması, kişilik haklarının zarar görmemesi için bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Saygı ile duyurulur.

ND İMAR A.Ş.